top of page

F L O O R   T H I S S E N

Logo.png

INZINGEn mannen

kwint-oefening, liptril/bubbelbuis/trompet
none-oefening, liptril/bubbelbuis/trompet
sext-oefening, liptril/bubbelbuis/trompet

Algemeen

gebroken drieklank dom7-oefening, liptril/bubbelbuis/trompet

Modus 2

kwint-oefening, geaspireerde/geleidelijke aanzet, OE, O, U, I
prime-oefening, geaspireerde/geleidelijke aanzet, OE, O, U, I
kraakaanzet, A, Ò, È

Modus 1

secunde-oefening, kraak/abrupte aanzet, A, Ò, È
sext-oefening, geaspireerde/geleidelijke aanzet, I-U-I-OE-I-U-I, I-E-I-A-I-E-I
terts-oefening, kraak/abrupte aanzet, A, Ò, È
bottom of page